Onze opdrachtgevers zijn ook onze partners. Samen dragen we bij aan een andere manier om met kleding om te gaan; bewuster. Bewuster wat betreft wie het maakt en welk vakmanschap daar voor nodig is, met meer waardering voor de makers.


Onze Partners: